top of page

Tässä ovat uuden OPKH:n puheenjohtaja- ja jäsenehdokkaat!


Yleiskokous on huomenna ja silloin valitaan opiskelijakunnan uusi hallitus vuodelle 2021. Opiskelijakunnan hallitukseen tarvitaan joka vuosi motivoituneita ja aktiivisia, nokkelia ja idearikkaita, vastuullisia ja järjestelmällisiä sekä mahtavia opiskelijoita. Onneksi Huhuu on kerännyt puheenjohtaja- sekä rivijäsenehdokkailta heidän kirjoittamansa kuvaukset, jotta opiskelijat voivat tutustua ehdokkaisiin ennen itse yleiskokousta ja äänestämistä.

 Puheenjohtajaehdokkaat


OPKH edustaa kaikkia opiskelijoita ja hallituksen puheenjohtajan vastuulla on hallituksen toimiminen.


Adam Yousfi, 19c


“Olen motivoitunut opiskelija, joka on toiminut monessa eri tehtävässä. Olen ollut edellisen hallituksen sihteerinä, Educa-messujen avajaispanelistina Li Anderssonin, Olli-Pekka Heinosen sekä Olli Luukkaisen ohella, mukana Opinkirjon toiminnassa ja voittanut Aalto-yliopiston järjestämän Millenium Youth Prize - kilpailun viime vuonna.”


Minkälainen olisit puheenjohtajana?

Puheenjohtajana huomioisin sekä muiden hallitusten jäsenten näkökulmat että opiskelijoilta tulevan palautteen. Olen toiminut sihteerinä edellisessä hallituksessa, joten minulla on kokemusta hallituksen toimista. Ohjaisin kokouksia keskustelevasti muut huomioon ottaen. Päätöksiä tulee kuitenkin saada hallituksessa aikaiseksi, sillä ymmärrettävää on, ettei kaikesta voida järjestää kyselyitä.

Mihin mielestäsi OPKH:n varoja pitäisi käyttää?

KSYK-Brändö -tapahtuma on ollut kummankin koulun OPKH:n kaavailema yhteishengen luomiseksi tarkoitettu kilpailullinen tapahtuma. Idea on saanut kannatusta laajalti, mutta korona on väliaikaisesti siirtänyt ajankohtaa. Tapahtuma voidaan toivottavasti järjestää uuden hallituksen aikana.

OPKH on osallistunut mm. Beach Partyn, Spook Walkin, joulujuhlan, puurojuhlan, penkkareiden ja abitapahtumien sekä kirjakirppiksen järjestämiseen. Mikäli minut valitaan puheenjohtajaksi, aion vaalia näitä perinteitä.

OPKH:n 4000€ ylijäämäkassasta jäisi vielä yli 1000€ liikkumavaraa, jotka siirtäisin lisäämään hyvinvointia opiskelijoilta ilmaantuvia ideoita rahoittamaan hallituksen niitä kannattaessa. Arvioidut tulot ovat noin 2700€ ja vähintään tämä summa siirtyisi hallitukselle 2022-23.

Miten parantaisit kouluamme?

Puuttumalla opiskelijoiden esittämiin huoliin sekä toteuttamalla vastuullista ja läpikotaisin harkittua opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvää ohjelmaa budjetin ja koulumme perinteiden puitteissa.


Mitä et missään nimessä muuttaisi koulussamme?

Hallituksessa on tarkoituksenmukaista nostaa esille huolia ja keskustella asioista. Mikäli ilmenee tarvetta muuttaa jotakin, voidaan asiasta äänestää hallituksessa ja siirtää aloite opiskelijoiden sekä opettajakunnan tietoisuuteen. Lähtökohtaisesti toimivia juhlaperinteitä sekä muita yhteishenkeä parantavia tapahtumia en todellakaan kannata lakkautettaviksi. Kannustan muitakin ilmaisemaan omat mielipiteensä, luonteeltani olen ratkaisuhakuinen enkä diktaattorimainen.

Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat eniten OPKH:n toiminnassa?

Minua kiinnostaa eniten opiskelijakunnan hyvinvoinnin parantaminen. Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 15–25-vuotiaiden tyytyväisyydessä on tapahtunut mittaushistorian voimakkain lasku, joten koen kysyntää riittävän yhteishenkeä luoville tapahtumille.


Jussi Komulainen, 19b

“Moi! Olen YT-linjalla opiskeleva, toista vuotta käyvä kaveri, joka tuntee KSYKin läpikotaisin. Tunnen koulumme tavat ja opiskelijat, ja tavoitteeni on saavuttaa tuottelias ura opiskelijakunnan puheenjohtajana!”


Minkälainen olisit puheenjohtajana?

Puheenjohtaja olisin ihmiskeskeinen. Mielestäni opiskelijakunnan toiminnasta tulee tehdä entistä läpinäkyvämpää ja selkeämpää. Lisäksi aion kuunnella entistä tarkemmin pienimpiäkin toiveita, ja tekisin parhaani niiden toteuttamiseen. Lisäksi viime vuonna paljon suosiota saanut "suoraa demokratiaa"-idea olisi vihdoin laitettava käytäntöön!


Mihin mielestäsi OPKH:n varoja pitäisi käyttää?

Yksinkertainen vastaus kysymykseen kuuluisi: opiskelijoiden hyvinvointiin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa riippuu mielestäni paljon vallitsevasta tilanteesta. Esim. etäkoulussa OPKH voisi hyvinkin järjestää tapahtumia verkossa. Myös kevään tullessa ulkoiluun panostaminen olisi mielestäni järkevää, kuten piknikin järkkääminen, mikä voisi olla koronaystävällinen vaihtoehto muulle kanssakäymiselle.


Miten parantaisit kouluamme?

Oma näkökulmani on, että ryhmähenki ei voi koskaan olla liian hyvä, vaan sitä voi aina parantaa. Koulussamme on hyvin erilaisia ihmisiä, joista osalla on tunne, että heitä ei oteta huomioon tai kunnioiteta. Tähän mielestäni voidaan saada muutos juuri ryhmäaktiviteeteillä, joita korona-aikaan voidaan järjestää verkossa. Lisäksi mm. erilaiset urheilutapahtumat ovat hyviä ryhmähengen nostajia, ja onhan meillä jo valmiiksi vuotuinen Hannes Run.


Mitä et missään nimessä muuttaisi koulussamme?

En missään nimessä muuttaisi sitä akateemista ilmapiiriä, joka vallitsee koulussamme. Kaikki opiskelijat linjasta riippumatta ovat aina valmiita oppimaan uutta, ja kehittämään tietojaan ja taitojaan.


Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat eniten OPKH:n toiminnassa?

Summa summarum, asioiden edistäminen ja epäkohtien ratkaiseminen. Uskon, että puheenjohtajana pystyn antamaan jokaiselle äänen koulumme päätöksenteossa, sekä varmistamaan, että KSYK on lukio, josta jää pelkästään hyviä muistoja (mieluiten tietenkin paikan päällä).


Jussi hakee myös varapuheenjohtajaksi, jos häntä ei valita puheenjohtajaksi.


Emma Lampen-Smith, 19d

“Olen erittäin ahkera ja aikaansaava henkilö. Aloitettuani projektin olen varma siitä, että vien sen loppuun asti. Minulla on myös runsaasti kokemusta, sillä olen ollut yläasteella kahtena vuotena oppilaskunnan jäsenenä ja vuoden puheenjohtajana. Olen ollut myös lukiossa opiskelijakunnassa jäsenenä. Sen lisäksi olen ollut mukana järjestämässä kaikkea kivaa opiskelijoille. Otan avoimesti vastaan muiden mielipiteitä, ehdotuksia ja keskustelen mielelläni mahdollisimman monille sopivasta ratkaisusta.”


Minkälainen olisit puheenjohtajana?

Puheenjohtajana ottaisin huomioon mahdollisimman monet mielipiteet ja ehdotukset, ja toisin nämä keskusteltaviksi oleellisiin kokouksiin. Ajaisin opiskelijoiden etua parhaan kykyni mukaan ja yrittäisin tehdä asioita, jotka parantaisivat opiskelijoiden oloa etenkin etäkoulun aikana.


Mihin mielestäsi OPKH:n varoja pitäisi käyttää?

OPKH:n varat pitäisi ensisijaisesti käyttää opiskelijoiden hyödyksi esimerkiksi eri tapahtumiin, kuten Night Schooliin tai penkkareihin. Varoja voidaan myös käyttää täysin uusiin tapahtumiin tulevan kauden aikana.


Miten parantaisit kouluamme?

Haluaisin parantaa koulumme yhteishenkeä esimerkiksi uusien yhteisten tapahtumien avulla. Opiskelutilojen parantaminen on myös asia, johon haluaisin panostaa tulevan kauden aikana.


Mitä et missään nimessä muuttaisi koulussamme?

Mielestäni koulussamme on paljon parannettavaa, mutta asia jota en muuttaisi on perinnetapahtumat, jotka ovat aina hauskoja ja parantavat yhteishenkeä.


Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat eniten OPKH:n toiminnassa?

OPKH:n toiminnassa minua kiinnostaa eniten kyky vaikuttaa opiskeluympäristöömme sekä mahdollisuus järjestää opiskelijoille mieluisia tapahtumia. Haluan myös päästä viemään opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita eteenpäin käsiteltäviksi.


Emma hakee myös varapuheenjohtajaksi, jos häntä ei valita puheenjohtajaksi.


Noa Lindqvist, 20b

“Olen 17-vuotias vantaalainen nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Vapaa-aika menee pitkälti vaikuttamisen ja kavereiden parissa. Nuoresta iästäni huolimatta kokemusta on päässyt kertymään reilusti vaikuttamisesta usean järjestön hallituksessa, peruskoulun oppilaskunnan puheenjohtajana ja kunnallisissa luottamustehtävissä.”


Minkälainen olisit puheenjohtajana?

Haen puheenjohtajaksi, jotta saisin vaikutettua koulumme yhteisöön positiivisesti ja kannustettua opiskelijoita vaikuttamaan matalalla kynnyksellä. Koulun asioihin vaikuttamisen ei tulisi olla pelkästään opiskelijakunnan hallituksen jäsenten tehtävä, vaan myös muiden tulisi saada tuoda mielipiteensä esille.


Olisin puheenjohtajana reilu, avoin ja helposti lähestyttävä. Opiskelijoiden laajempi osallistaminen tulisi ottaa käyttöön ensi hallituskaudella tehden esimerkiksi erilaisia kyselyjä, joissa kysytään opiskelijoiden mielipiteitä muun muassa koulussa tehtävistä tilamuutoksista. Olemmehan kuitenkin parhaita kokemusasiantuntijoita, mitä tulee koulussa opiskelemiseen ja olemiseen!


Mihin mielestäsi OPKH:n varoja pitäisi käyttää?

Lähtisin käyttämään rahaa erilaisten tapahtumien kehittämiseen. OPKH:n budjetin pitkään jatkunut ylijäämäisyys tulisi katkaista ja ottaa rahat käyttöön opiskelijoiden iloksi.


Miten parantaisit kouluamme?

Hiljaiseen opiskeluun tarkoitettujen tilojen luominen ja oleskelutilojen kehittäminen entistä toimivampaan ja käytännöllisempään suuntaan. Nykyisissä tiloissa on vaikea keskittyä välituntien aikana. Luokkiin tulee lisätä pistorasioita, joita on valitettavan vähän ja epäkäytännöllisissä paikoissa. Lisäksi parantaisin valaistusta koulussamme.


Mitä et missään nimessä muuttaisi koulussamme?

Yhteisöllisyys ja mahtava porukka koulussamme on asia, jota en muuttaisi. Fyysisistä asioista puolestaan en lähtisi muuttamaan upeaa keskushalliamme tai välipalaksi tarjottuja hedelmiä.


Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat eniten OPKH:n toiminnassa?

Minua kiinnostaa eniten koulussa vaikuttaminen ja epäkohtien esiin tullessa ratkaisujen etsiminen. Lisäksi haluaisin olla mukana edistämässä keskustelua koulun kanssa.


Emmi Linnakangas, 19d

“Olen oma-alotteinen ja aktiivisesti töitä tekevä, ja minulla on runsaasti kokemusta oppilas- ja opiskelijakunnassa toimimisesta. Olen myös hallituksen puheenjohtaja Aviapartio ry:ssä, eli hallitustoiminnan pyörittäminen ja johtaminen on hyvin tuttua. Tavoitteenani on kuunnella opiskelijoiden palautetta ja muuttaa OPKH:n toimintaa sen mukaiseksi.”


Minkälainen olisit puheenjohtajana?

Olisin vahva ja reipas puheenjohtaja, joka saa asiat hoidettua ajallaan ja huolellisesti. Jos olisin puheenjohtaja, eivät suuretkaan projektit (kuten KSYK-merch) jäisi roikkumaan!


Mihin mielestäsi OPKH:n varoja pitäisi käyttää?

OPHK:n varoja pitäisi käyttää juuri siihen, mihin opiskelijat haluavat. Tapahtumat ja opiskelijoiden innostus (karkkijakelut, erilaiset palkinnot yms.) olisivat esimerkiksi asioita, joihin OPKH:n varoja tulisi käyttää.


Miten parantaisit kouluamme?

Koulussamme on havaittavissa joitain yhteishenkiongelmia, joihin OPKH voisi toiminnallaan vaikuttaa. Tapahtumiin innostaminen olisi suuri apu!


Mitä et missään nimessä muuttaisi koulussamme?

Pidän siitä, että opiskelijakunnalla on sanaa koulun asioissa, ja voimme esimerkiksi osallistua johtokunnan kokouksiin. Tätä en missään nimessä muuttaisi!


Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat eniten OPKH:n toiminnassa?

OPKH:n toiminnassa kiinnostaa eniten käytännön tekeminen ja opiskelijoiden innostaminen mukaan erilaisiin tapahtumiin. OPKH:n toiminnassa on vielä paljon kehitettävää, ja sen tehokkaammaksi saaminen kiinnostaa.


Ivan Shcheglov, 19c

“Olen aina täsmällinen ja pyrin aina maksimaaliseen yksinkertaisuuteen kaikissa asioissa. Minulla on myös pitkäjänteisyyttä ja olen reilu kaikkia kohtaan. Olen aika sosiaalinen, ja ryhmässä minulle syntyy eniten ideoita. On myös kokemusta peruskoulusta varapuheenjohtajan asemasta, ja toiminta on myös aika tuttua.”


Ivan hakee varapuheenjohtajaksi.


Minkälainen olisit varapuheenjohtajana?

Varapuheenjohtajana olisin vastuullinen ja pyrkisin olemaan aina ajan tasalla. Pääasiassa pyrkisin vuorovaikuttamaan ja auttamaan puheenjohtajaa, ja tarvittaessa sijaistaa hänen rooliansa. Luonteestani pitäisin kaikki asiat yksinkertaisina ja ensisijaisesti kuuntelisin oppilaita, ja pyrkisin saamaan äänen kuulumaan.


Mihin mielestäsi OPKH:n varoja pitäisi käyttää?

Oikealla budjetilla OPKH:n varat pitäisi sijoittaa ensisijaisesti ksykmerchiin ja tietokonetarvikkeisiin koululle, esimerkiksi piirtopöytiin ja parempiin tulostuskoneisiin.


Miten parantaisit kouluamme?

Vaikka koulussamme on jo aika hyvä ympäristö ja monta hyvää puolta, paranneltavaa aina löytyy. Oman huomion sijoittaisin kaikkiin opiskelijoiden ja opettajien etuihin ja hyvinvointiin lähi- ja etäopetuksessa. Tämä onnistuisi parantamalla koulutiloja, tai keksimällä eri vapaaehtoisia tapahtumia etäopetuksen ajaksi.


Mitä et missään nimessä muuttaisi koulussamme?

Mielestäni ei missään nimessä saisi koskea musiikkiluokkaan, nykyiseen tietokonelaitteistoon tai kirjastoon.


Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat eniten OPKH:n toiminnassa?

OPKH:ssa minua eniten kiinnostaa vuorovaikutus muiden jäsenten kanssa, ja mahdollisuus vaikuttaa opiskeluympäristöön ja tuomaan niin oman kuin muiden opiskelijoiden äänen esille kokouksissa.


Puheenjohtajan rooliin hakevat saattavat olla myös ehdolla varapuheenjohtajiksi tai rivijäseniksi. Esimerkiksi Ivanin lisäksi Jussi ja Emma saattavat hakea varapuheenjohtajiksi riippuen siitä, kuka valitaan puheenjohtajaksi. Emmi sekä Ivan hakevat myös rivijäseniksi. Yleiskokouksessa valitaan ensin uusi puheenjohtaja, sitten varapuheenjohtaja ja vasta lopuksi rivijäsenet. Täten ehdokasasetelmat saattavat muuttua. Lisäksi yleiskokouksessa saattaa esiintyä spontaanejakin ehdokkaita, joita tässä esittelyssä ei ole mainittu.


Rivijäsenehdokkaat


OPKH:n jäsenet ovat vastuussa esimerkiksi hallituksen järjestämistä tapahtumista ja he pitävät huolen siitä, että kaikki opiskelijat ovat edustettuina.


Annika Lappalainen, 20c

“rento, aurinkoinen ja empaattinen”


OPKH:n jäsenenä olisin: aikaansaava


Miksi haet OPKH:n?

Haen OPKH:n, koska haluun päästä ajamaan meidän opiskelijoiden asioita ja järjestämään kaikennäkösiä kivoja tapahtumia. Haluun, että kaikkien ksykkiläisten ääni saa kuulua ja opiskelijoista tuntuu siltä, että heidän mielipiteitä otetaan huomioon. Tavoitteena on tehä ksykistä mahollisimman kiva paikka kaikille opiskelijoille :-)


Iiris Tattari, 19c

“tekemiseen valmis ideoija”


OPKH:n jäsenenä olisin: cool


Miksi haet OPKH:n?

Opiskelijakunnan hallituksessa päätetään opiskelijoiden asioista, ja minä rakastan opiskelijoita! Haluan, että kaikilla on mahdollisimman kivaa. Minulla on avoimuutta, keskustelukykyä, luovuutta, ja intoa tekemiseen, joista OPKH varmasti hyötyy.


Olin rivijäsenenä myös viime kauden hallituksessa, jolloin tein esimerkiksi keväällä levinneen KSYK-bingon, nyt talvella alkaneen Hiihtohaasteen, sekä olin mukana suunnittelemassa valitettavasti peruttua KSYK vs. Brändö -urheiluturnausta. Olin viime kaudella aktiivisesti mukana joka kokouksessa, sekä yhdessä lautakunnan kokouksessa, joten minulla on kokemusta OPKH:n toiminnasta. Mikäli pääsen OPKH:n tällekin kaudelle, sitoudun yhtäläiseen, ellen parempaankin, aktiivisuuteen!


Enni Katara, 20d

“hyväsydäminen, taiteellinen ja ennakkoluuloton”


OPKH:n jäsenenä olisin: aktiivinen


Miksi haet OPKH:n?

Haen OPKH:n, koska haluan vaikuttaa. Kävin yläasteen tässä koulussa ja olin mukana oppilaskunnan hallituksessa jokaisena kolmena vuotena, yhdeksännellä toimin puheenjohtajana, joten homma on tuttua ja mieluisaa. Haluaisin päästä jatkamaan toimintaa, koska koen saavani ja antavani siinä paljon.


Loviisa Pursiainen, 20d

“Olen aurinkoinen, rohkea ja päättäväinen.”


OPKH:n jäsenenä olisin: aikaansaava


Miksi haet OPKH:n?

Haen OPKH:n, sillä haluan olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä päätöksiä, jotta Ksyk olisi meille opiskelijoille paras mahdollinen paikka.


Reino Pohjakallio, 20e

“keskusteleva, omistautunut, yhteistyökykyinen”


OPKH:n jäsenenä olisin: motivoitunut


Miksi haet OPKH:n?

Haen OPKH:n koska haluan tutustua sen toimintaan ja olla avuksi sen toiminnassa.


Elina Toivonen, 19a

“Luova, valmiina hommiiin!”


OPKH:n jäsenenä olisin: aktiivinen


Miksi haet OPKH:n?

Haen OPKH:n sillä olen ollut jo aktiivisesti mukana Ksyk-merchin kehittämisessä ja haluan olla mukana auttamassa sen valmiiksi saamista mahdollisimman pikaisesti. Haluan olla myös mukana ideoimassa, miten voisi tehdä näistä hankalista etäilyajoista mahdollisimman hyviä opiskelijoille.


Aatos Ämmälahti, 20b

“Puhun joskus liikaakin”


OPKH:n jäsenenä olisin: lähestyttävä


Miksi haet OPKH:n?

Haen OPKH koska haluan tehdä koulusta paremman ja viihtyisämmän paikan kaikille, enkä hae vain CV-merkintää. Olin oppilaskunnassa myös Helsingin Saksalaisessa koulussa yläasteen ajan ja koulujen välinen yhteistyö on tuttua jo sieltä. Olin mukana muun muassa historian yhteistyöprojektissa Helsingin juutalaisen koulun kanssa ensimmäistä kertaa koulujen historiassa.


Yleiskokouksessa tavataan!

 

Teksti: Yasmin Goran, ehdokkaiden omat vastaukset

Kuvat: Iiris Tattari, ehdokkaiden omat kuvat


Comments


bottom of page