top of page

Onko KSYK wörtti? Oppilaiden ja opiskelijoiden näkemykset opetuksesta, tiloista ja ilmapiiristä

Alkuvuosi on monelle nuorelle tärkeä ajankohta, sillä sekä 6.- että 9.-luokkalaiset pohtivat, mihin kouluun hakea jatko-opintoihin. Pääkaupunkiseudulla tarjonta on niin monipuolista, että paikoista ja hakijoista kilpailevat niin oppijat kuin koulutkin. KSYK on koulu, jonka alueellinen sisäänotto on verraten pientä: useimmille yläasteen luokista haetaan pääsykokeella ja sama koskee myös lukiota, jonka linjoille pääsee hyvällä keskiarvolla ja linjakohtaisilla pääsykokeilla. Toimituksessa heräsikin halu tehdä juttu siitä, onko koulumme wörtti, eli miten sekä yläasteen että lukion oppilaat ja opiskelijat kokevat koulumme.


Huhuu toteutti kyselyn, johon tuli vastauksia huikeat 220 (kiitos vastaajille)! Suuri vastaajamäärä tarkoittaa, että meillä on paljon sitoutuneita oppilaita ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita koulun kehittämisestä. Koonti kyselyn anonyymeistä vastauksista välitetään koulun johdolle ja johtava rehtori Lauri sanoi perehtyvänsä niihin sekä esittelevänsä ne johtokunnalle - mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella vastauksella on oikeasti merkitystä. Kyselyyn oli vastannut hyvin hienoisesti enemmän lukiolaiset: 53,4% vastaajista oli lukiosta. Huomionarvoista oli, että näistä 119 lukiolaisesta 30% oli käynyt myös yläasteen KSYKissä - eli melko suuri osuus.


Kyselyn yleiset trendit olivat todella positiivisia, eli ksykkiläiset kokivat olevansa tyytyväisiä kouluun. Yleisarvosanaksi lähes puolet vastaajista olivat antaneet arvosanan 4 (1= hate it / 5= love-love-love it) ja yli neljännes vastaajista oli antanut jopa parhaimman arvosanan 5. Tässä jutussa halusimme kuitenkin antaa äänen enemmistötrendien lisäksi myös yksittäisille huomioille, joten tarkastelemme niin kriittisiä kuin kiittäviä palautteita avointen kysymysten vastausten avulla.
Opettajat ja opetus koetaan todella hyväksi - pedagogiset jumalat saavat kiitosta!


Kyselyssä lähes 70% vastaajista antoi opetuksen arvosanaksi 4 tai 5. Tämä tarkoittaa, että pääsääntöisesti oppilaat ja opiskelijat kokevat opetuksen tason erittäin hyväksi. Arvosanan 3 antoi noin neljännes vastaajista ja heikoksi (arvosanat 1-2) opetuksen arvioi vain hieman yli 5% vastaajista.
Avoimista vastauksista löytyy kiittävän palautteen lisäksi kriittistä palautetta, joissa esimerkiksi työmäärän kuormittavuus mainitaan useampaan otteeseen: “Opetuksessa ei myöskään aina tunnuta ottavan huomioon, että tehtäviä on muidenkin kurssien osalta paljon” ja “you know the teachers don't really care abt our health”. Kuormittavuus on asia, jonka kanssa moni opetusta tarjoava toimija kamppailee. Konkreettisia toimenpiteitä voisi ainakin olla, että opintojakson alussa tuotaisiin esiin merkittävien arvioitavien töiden sijoittumista opintojakson aikana ja että niiden päällekkäisyyttä eri opintojaksojen välillä katsottaisiin. Toinen kokeilemisen arvoinen toimenpide olisi, että jokaisen opintojakson opintopisteiden sisältämää työmäärää ihan konkreettisesti laskettaisiin, jotta nähtäisiin, onko opintojakson työmäärä ylimitoitettu.


Avoimissa vastauksissa oli paljon yhtäläisyyksiä ja niissä kiiteltiin niin erilaisia opetustyylejä kuin pedagogista osaamista: “poikkeuksia lukuun ottamatta opetus on parasta mitä oon ikinä saanut. meidän koulussa on pedagogisia jumalia🔥” ja “suurin osa opettajista on pedagogisesti super ammattitaitoisia ja tietää miten saa opiskelijat parhaiten motivoitumaan ja ymmärtämään! lisäks ihan tosi ihania ihmisiä jotka oikeesti välittää opiskelijoista <3”.Uudet tilat lisäsivät tyytyväisyyttä merkittävästi, mutta yksittäisiä puutteitakin löytyy


Järisyttävä 75% vastaajista antoi koulun tiloille kiitettävän arvosanan. Oppilaat ja opiskelijat ovat selvästi tyytyväisiä uuden rakennuksen tuomaan lisätilaan viime vuoden tila-ahtauden ja remonttikuormituksen jälkeen. Arvosanan 3 antoi lähes 20% vastaajista, mikä ehkä sisältää useamman avointen vastausten joukosta löytyneistä puutteista, joista koulun on varmasti helppo ottaa koppia ja tehdä toimenpiteitä näiden korjaamiseksi.


  • pistorasioiden puute niin uudella puolilla kuin monessa vanhan puolen luokassa on ongelma, sillä opetus edellyttää läppäreiden käyttöä (tämä on useamman vastaajan huomio) niin yläasteella kuin lukiossa.

  • uudella puolella paikoin huonosti tehtyjä asennuksia ja viimeistelyjä: vessojen lukkojen hajoaminen huolettaa..

  • vessoihin ei pääse välituntien aikana, sillä niihin on niin pitkät jonot (vessojen sukupuolettomuudesta positiivista palautetta).

  • uuden A-puolen tilojen kliiniset valkoiset seinäpinnat koettiin sekä positiivisesti (stylish, clean) että negatiivisesti (sairaalamaisuus).


Pitkän etäopetuksen jälkeen kaivataan yhteisöllisyyttä


Kysymys koulun ilmapiiristä sai aikaan suurempaa hajontaa vastauksissa. Avoimista vastauksista on luettavissa, että moni oppilas ja opiskelija kaipaa yhteisöllisyyttä ja että se olisi asia, johon koulun olisi hyvä panostaa. “KSYKistä puuttuu yhteisöllisyys. Tuntuu usein siltä, että meidän koulussa kaikki on vähän omillaan päivän päätteeksi, vaikka olisikin oma kaveriporukka”. Koulun kasvava oppilas- ja opiskelijamäärä asettaa lisää painetta sille, että saamme koulun tuntumaan yhdeltä isolta yhteisöltä, joka koostuu pienemmistä porukoista. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on jatkuvaa työtä ja edellyttää myös vapaamuotoista, leikittelevää ja oppijalähtöistä toimintaa.


Yhteisöllisyyden mahdollistaminen on helpompaa nyt näin post-korona-aikana ja varmaa on, että kouluun palkattu yhteisökuraattori Santtu, koulun yhteiset tapahtumat ja uudet tilat edesauttavat asiaa. Vastauksista positiivisesti erottui selkeästi KSYKin aktiivinen toiminta niin koulun kuin oppilaiden ja opiskelijoiden järjestämänä. Eeppinen joulupallo, eli X-mas Ball, sai paljon kiitosta, kuten myös Beach Party, teemaviikot ja runsas aktiviteettien määrä. “Ksyk:ssä järjestään ilmapiiriä kohentavia tapahtumia ja koen, että ksyk ball on vuoden kohokohta ainakin ilmapiirin kannalta!” ja “Ja sit se on niiiiiiin kiva ku meil on aina kaikkii tapahtumii mun mielestä se on ihanaa koska monissa ei oo sellasii esim ksykball on mun lemppari ja kaikki nää liikennevalopäivät spiritweekit ja kaikki ja jopa mielenterveysviikko se on vaan aina kiva kun järjestetään kaikkea.”


Ksykin vahvuudet ja haasteet


Ksykin vahvuudeksi oppilaat ja opiskelijat näkivät jo kyselyn aiemmassa kohdassa erittäin positiivisesti arvioidut opettajat ja opetuksen laadun. Syötettyämme kyselyn vastausaineiston word cloud -palveluun, sieltä nousivat lisäksi seuraavat asiat: tasokkuus, kaksikielisyys, laaja kurssivalikoima, välipalahedelmät, tapahtumat, koulukoirat, turvallisuus, linjojen erikoistumismahdollisuudet, koko henkilökunta sekä hyvä sijainti.

“Hyvät jatko-opintomahdollisuudet sekä yhteistyökykyiset opettajat. Myös hyvät koulukohtaiset kurssit!!” “Hyvät opettajat ja yleisesti motivoituneet ja oppimishaluiset oppilaat” “the relationship between the students and the teachers is good”.


Asioita, jotka oppilaat ja opiskelijat kokivat voivan olla paremmin lukeutui arjen asioita, kuten ruoka (tämä mainittiin myös vahvuus-kohdassa, eli olisiko makukysymys :)) sekä tiloihin liittyvät epäkohdat, jotka käsittelimme aiemmin. Tärkeänä nostona useammassa vastauksessa näkyy kuitenkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset, eli aitoa monikulttuurisuutta kaivattiin osaksi koulun arkea. Myös rasisminvastaisuutta ja vähemmistöjen näkyväksi tekemistä niin koulun toiminnassa kuin opettajien opetuksessa toivottiin. “Trans-ihmisenä olen myös usein kokenut ahdistusta tunneilla tytöttelyn, pojittelun ja sukupuolen olettamisen takia.Olisi siis tärkeää, että henkilökuntaa koulutettaisiin inklusiiviseen opetukseen, jossa kenenkään ei tarvitsisi pelätä identiteettinsä kyseenalaistamisen puolesta.


Wörttii!


Kyselyn tuloksista ja toisen artikkelimme haastatteluista välittyy hyvin se, miten oppilaat ja opiskelijat arvostavat KSYKkiä oppimisen näkökulmasta, mutta myös yhteisönä. Yleinen fiilis kyselyn perusteella onkin, että KSYK on erittäin wörtti paikka. Tämä on tosi hienoa, mutta ei itsestäänselvyys, minkä takia onkin olennaista, että koulun kasvaessa säilyy yhä tärkein asia: välittämisen ja kuulumisen tunne. Kuten Valentin omassa haastattelussaan toteaa, luokan sisäinen, mutta myös koulun yhteishenki on tietoisen työn tulosta - kiitos siis kuuluu ihan jokaiselle KSYKkiläiselle. <3


1 Comment


Guest
Sep 11, 2023

hmm

Like
bottom of page