top of page

Loviisa Pursiainen ja Enni Katara - tavoitteellinen uusi puheenjohtajakaksikko

Updated: Mar 24, 2022

Joka vuosi paljon kiinnostusta herättävät opiskelijakunnan hallituksen vaalit järjestettiin maaliskuun alussa ja harvinaisen vähäisestä ehdokasmäärästä huolimatta kokoon saatiin loistava uusi hallitus. Tulevana lukuvuonna OPKH:n puheenjohtajana toimii Loviisa Pursiainen ja varapuheenjohtajana Enni Katara. Opiskelijakunnan hallituksen tärkein tehtävä on ajaa opiskelijoiden etua ja työskennellä kouluympäristön parantamiseksi. Mitä uudella puheenjohtajakaksikolla on mielessä tulevaa kautta varten?


 


Enni ja Loviisa ovat toisen vuoden opiskelijoita englanninkieliseltä linjalta. Koulu on heille hyvinkin tuttu, sillä he molemmat kävivät myös KSYK:in yläasteen. Kaksikko on hyvin innoissaan tulevasta kaudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Tulevalla kaudella he haluavat ideoida avoimesti koko hallituksen kesken ja saada aikaan mahdollisimman paljon kehitystä parempaa kohti. Vaikka uusi hallitus on tähän mennessä ehtinyt kokoustamaan vasta kaksi kertaa, on suunnitteilla jo muun muassa varainkeruu Ukrainan kriisiä koskien sekä Spirit Week. Lisäksi Loviisa ja Enni mainitsevat ajavansa viime kaudella keksimäänsä ideaa ilmaisista kuukautissuojista koulun vessoihin myös tulevalla kaudella.KSYK:issä opiskelijakunnan hallituksen vaalien tapaiset tapahtumat kiinnostavat enemmän kuin monessa muussa koulussa ja vaalit ovat menneinä vuosina aiheuttaneetkin spekulointia ja keskustelua muun muassa Jodelissa. Kun Enniltä ja Loviisalta kysyttiin heidän mielipidettään asiasta, molemmat näkivät tilanteessa sekä positiivisen että negatiivisen puolen. “Keskustelun paljouden voi tulkita monella tavalla”, Loviisa toteaa. “Vaikka on hyvä, että OPKH-vaalit otetaan tosissaan, otetaan ne meidän koulussa välillä ehkä liiankin tosissaan”, Enni jatkaa. Kaksikon mielestä vaalit saavat helposti negatiivista huomiota. Sen sijaan, että asetuttaisiin itse ehdolle ja yritettäisiin tehdä asioita paremmin, usein spekuloidaan mieluummin muiden ehdokkaiden sanomisia ja tekemisiä. Tähän voidaan toivon mukaan saada tulevaisuudessa muutos: sekä Enni että Loviisa toivovat, että OPKH pystyisi tulevalla kaudella parantamaan mainettaan opiskelijoiden keskuudessa ja näyttämään, kuinka hieno ja tärkeä osa koulumme yhteisöä se on.Selkeästi tärkeimpänä aiheena molempien ehdokkaiden vaalipuheissa ilmeni koko koulun yhteishengen kehittäminen. He kokevat, että koulumme opiskelijat voisivat olla huomattavasti tiiviimpi yhteisö ja ilmapiirissämme on paljon kehittämisen varaa. Tähän pyritään tulevan kauden aikana vaikuttamaan erilaisten teemaviikkojen ja koulun yhteisten tapahtumien avulla. Vaikka Loviisan ja Ennin mielestä eri linjojen välinen leikkimielinen kilpailu on hauskaa, olisi heidän mukaansa hyvä tuoda eri linjoja yhteen. Näin uusiin ihmisiin tutustuminen olisi opiskelijoiden keskuudessa entistä helpompaa ja mukavampaa.


Viime kaudella KSYK:in opiskelijoiden keskuudessa oltiin useaan otteeseen huolissaan OPKH:n toiminnan läpinäkyvyydestä sekä hallituksen ja koulun opiskelijoiden välisestä kanssakäymisestä. Tämä ilmeni muun muassa kiivaana keskusteluna Jodelissa liittyen hallituksen budjettiin ja sen käyttöön. Tällä kaudella asiaan aiotaan vaikuttaa muun muassa julkaisemalla hallituksen kokouspöytäkirjat kaikkien opiskelijoiden nähtäväksi sekä käyttämällä OPKH:n Instagram-tiliä aktiivisena tiedotusvälineenä. Sekä uusi puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat sitä mieltä, että hallituksen tulisi olla muille opiskelijoille helposti lähestyttävä taho, joka ottaa kaikki hallituksen ulkopuoliset näkemykset ja ehdotukset huomioon. OPKH:lla on käytössä Whatsappin vuosiluokkaryhmistä löytyvä Google Formsin muodossa toimiva palauteboksi, johon opiskelijat voivat välittää kysymyksiä, palautetta ja ideoita hallituksen toimintaan liittyen. Kaksikko toivookin, että muut opiskelijat lähestyisivät hallitusta matalalla kynnyksellä ja ottaisivat asioihin aktiivisesti kantaa. Jodelin sijaan ehdotuksia ja kysymyksiä saa jakaa vaikka suoraan puheenjohtajiin yhteyttä ottamalla.Kun puheenjohtajakaksikoltamme kysyttiin, mikä on heistä parasta KSYK:issä ja missä taas olisi heidän mielestään parantamisen varaa, molemmat heistä mainitsivat opiskelijoidemme intohimoisuuden positiivisena asiana. Kun kyseessä on koko koulua koskevat asiat – kuten esimerkiksi opiskelijakunnan hallitus – koulumme opiskelijoilta löytyy aina omia, vahvoja mielipiteitä sekä voimakas tahto saada oma äänensä kuuluviin. “Tämän voi nähdä helposti negatiivisena asiana, mutta intohimoa löytyy, ja se voi oikeaan suuntaan kanavoituna olla erittäin hyvä asia”, Enni sanoo. Tulevaisuudessa molemmat tahtoisivat nähdä KSYK:issä heittäytymistä ja rentoa ilmapiiriä: “Välillä ollaan vaan liian vakavia!” toteaa Loviisa.


 

Teksti: Peppi Särkelä

Kuvat: Ronja Ruohoniemi


Комментарии


bottom of page