top of page

Lainsuojaton?

Updated: Oct 18, 2020

Ei sentään, lukion opiskelijoina meitä suojelee esimerkiksi lukiolaislaki. Siitä huolimatta omat oikeudet voivat pysyä monelle koko lukioajan hämärän peitossa, vaikka niille saattaisikin löytyä käyttöä. Avuksi teimme alle kymmenen lain listauksen, jonka tarkoituksena on johdattaa lukiolaisia alkuun oikeuksiensa tuntemisessa. Lisää omia oikeuksia voit lukea suoraan lopusta löytyvien lähteiden kautta.


LUKIOLAKI:
16 § Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
“Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelija päättää, minkä uskonnon opetukseen hän osallistuu.”

Simppeliä!


“Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton opiskelija voi osallistua myös sellaiseen koulutuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka opiskelijan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan”


Toisin sanoen elämänkatsomustietoa opiskelevilla on oikeus osallistua halutessaan uskonnon opetukseen. 25 § Oikeus saada opetusta ja opintojen ohjausta
“Opiskelijalle voidaan vastaavin edellytyksin myös hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti.”

Päällekkäisiä kursseja tai harrastuskiireitä? Ei syytä huoleen! Mikäli itsenäinen opiskelu ei vaaranna koulutuksesi tavoitteita, sinulla ei ole ainoastaan lupaa, vaan myös oikeus opiskella tarvittaessa itsenäisesti. 


33 § Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja opiskelijakunta
“Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille käytetävissä olevista osallistumis- ja vaikuttamistavoista.”

Opiskelijakunnan ei pitäisi olla lukiolaisen ainoa väylä vaikuttaa. Lukioissa kuuluu olla myös muita vaikuttamiskeinoja, joista pitää saada tietoa kysymättäkin. 


34 § Opiskelijoilta perittävät maksut
“Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle maksuttomia, jollei tässä laissa toisin säädetä”.

Lukion ei tulisi maksaa opiskelijalle... tai siis jos ei lasketa kirjoja, aamukahveja, linjamatkoja tai Redin hypäreitä. 


37 § Opiskelijan arvioinnin perusteet
“Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.”

 Kurssin päätteeksi monet ovat hämmentyneitä: “Miten tässä näin kävi?”. Toisinaan yllättävissä arvosanoissa voi olla kyse vain arvioinnin epäselvyyksistä, sillä arviointiperusteet tuntuvat helposti monitulkintaisilta ja vaikuttavat usein jakautuvan epäreilusti. Pettymyksiä tai aliarvioiduksi tulemisen tunteita ei tarvitse jäädä vatvomaan itsekseen, vaan opettajalta tulee aina voida kysyä perusteet omalle arvioinnille. Lisäksi jo kurssin alussa kannattaa ottaa selvää arviointiperusteista, mikäli opettaja ei ole niitä erikseen maininnut. 


40 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
“Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.”

Mikään asia ei ole liian monimutkainen tai vaikea, jos on kyse turvallisuudestasi. Sinulla on oikeus vaatia koululta ratkaisuja ja toimintaa turvallisuutesi eteen. 


45 § Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
“Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuuta vaarantavia esineitä tai aineita.”

My precious! Puhelimet, käsirasvat tai juomapullot saa hyvällä omallatunnolla pitää omassa hallussaan, kunhan niitä käyttää vaarattomasti. 


46 § Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat
“Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.”

Kenenkään ei pitäisi tulla penkomaan laukkuasi tai käpälöimään taskujasi - ainakaan syyttä. 


OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI:
15 § Oikeus saada opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
“Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin aikana viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt.”

Kiireellisessä tapauksessa sinulla on oikeus keskusteluun kuraattorin tai psykologin  kanssa myös saman tai seuraavan työpäivän kuluessa.

 

Lähteet:

Kirjoittaja: Hilla Lindroth

Kuvitus: Hertta Pilhjerta

Kommentare


bottom of page